Algemene voorwaarden

Gegevens

Door het verstrekken van uw gegevens op onze website geeft u toestemming aan Pavie Wines & Gifts om uw gegevens te gebruiken voor het bestellingsproces en het verbeteren van onze dienstverlening aan u.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve voor leveringsdoeleinden. Pavie Wines & Gifts kan u via uw e-mailadres informeren over promoties, kortingen, speciale aanbiedingen en andere wijn gerelateerde informatie.

Bestellen

Wij verkopen of leveren geen alcohol aan personen die jonger zijn dan 18 jaar oud. Door het plaatsen van een bestelling via onze website bevestigt u dat u ten minste 18 jaar of ouder bent. Wij behouden ons het recht voor om niet te leveren wanneer we hier niet zeker van zijn. Wanneer u de bestelde alcoholische goederen schenkt aan een ander, dan dient de ontvanger minimaal 18 jaar oud te zijn Wij bieden geen garantie voor de beschikbaarheid van de producten op onze website. In het onwaarschijnlijke geval dat een product niet beschikbaar is wanneer u uw bestelling plaatst, dan zullen wij contact met u opnemen voor een geschikte vervanging, of een andere acceptabele regeling voor de voltooiing van uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling niet te accepteren.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) en zolang de voorraad strekt. Voor BTW specificatie kan u contact opnemen met ons via info@pavie.nl. Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van de informatie op deze website, kan een fout optreden en/of zijn goederen onjuist geprijsd. Wanneer we een foutieve prijsstelling ontdekken, zullen we, in overleg met u, uw bestelling annuleren of voltooien met de juiste prijs. We zijn niet verplicht om producten te leveren tegen de onjuiste prijzen. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen, aanbiedingen, producten en specificaties van de goederen op elk moment vóór (maar niet na) de acceptatie van uw bestelling te wijzigen. Indien er een einddatum is vermeld bij een prijs op de website is dit slechts ter indicatie. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen.

Wijnen

Wij betrachten grote zorg bij het aankopen, opslaan en verzenden, als ook bij het beschrijven van wijnen. Dit gebeurt echter in goed vertrouwen en, mocht een wijn volgens koper niet voldoen aan de door hem te verwachten kwaliteit, dan aanvaarden wij in principe geen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor oudere wijnen. Elk geval zal op zich worden bekeken of tot vervanging zal worden overgegaan. De koper moet de goederen bij aankomst controleren en ons binnen 48 uur berichten van breuk, manco enzovoort. Hierna gaan wij ervan uit dat de schade later is opgetreden en niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt.

Speciale aanbiedingen & coupons

Speciale aanbiedingen en kortingsbonnen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht of geveild. Per bestelling kan slechts één speciale aanbieding of kortingscoupon worden gebruikt tenzij anders vermeld. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op speciale aanbiedingen en bestelde goederen met kortingsbonnen.

Aflevering

Bij confirmatie van de bestelling worden afspraken gemaakt over de aflevering. Normaliter maken wij gebruik van Vinologix en/of TNT. Er zijn ook mogelijkheden om een wijn per taxirit in groot Haaglanden te laten bezorgen. (houd dan rekening met een levertijd van 30 minuten).

Overmacht

Indien wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn een bestelling te leveren, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien reeds voor de bestelling is betaald, dan word het bedrag per omgaande terugbetaald aan de koper.

Algemeen

Het is niet toegestaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, om informatie van deze website te kopiëren of anderszins te gebruiken. Pavie Wines & Gifts kan deze algemene leveringsvoorwaarden veranderen om veiligheids-, wettelijke of reglementaire redenen.

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden en handelingen.
Drukfouten voorbehouden